SKOLMÄSTERSKAP I FRIIDROTT 2017

YLEISURHEILUN KOULUMESTARUUSKISAT 2017

TÄVLINGSINFO FÖR KLL FRIIDROTT
 

KLL YLEISURHEILUN KILPAILUOHJEET

_____________________________________________________

ANMÄLAN
Anmälan görs via KLL:s anmälningssystem till adressen www.koululiikkuu.fi/slk  senast torsdagen den 7.9 2017. Efteranmälningar SENAST tisdag 12.9 klockan 18.00 till e-postadressen ifasarna@gmail.com.

 

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tapahtuu KLL:n ilmoittautumisjärjestelmän kautta osoitteessa www.koululiikkuu.fi/slk  viimeistään torstaina 7.9.2017. Jälki-ilmoittautumiset VIIMEISTÄÄN tiistaina 12.9 kello 18.00 mennessä s-postisosoitteeseen ifasarna@gmail.com.

 

TÄVLINGSOMRÅDE
Karta över tävlingsområdet uppdateras här. Kartor över tävlingsområdet finns också på tävlingskansliet samt på den officiella anslagstavlan. Adressen: Nedervetil idrottsplan, Murickvägen 163, Nedervetil.

 

KILPAILUALUE
Kilpailualueen kartta päivitetään tähän. Karttoja löytyy myös kisakansliasta sekä viralliselta ilmoitustaululta. Osoite. Alavetelin urheilukenttä, Murikantie 163, Alaveteli.

 

PARKERING
Karta över parkeringsområdena uppdateras här.
Parkering för funktionärer är reserverat vid Ollqvists.

 

PAIKOITUS
Kartta paikoitusalueista päivitetään tähän.
Toimitsijoille on varattu paikoitusalue Ollqvistin luona.

 

TÄVLINGSKANSLI
Tävlingskansliet finns invid speakertornet vid idrottsplanen.
Öppet: Fredag kl. 18.00 - 21.00
Lördag kl. 8.00 – 19.00
Söndag kl. 8.00 – 17.00

 

KILPAILUKANSLIA
Kilpailukanslia sijaitsee juontajatornin läheisyydessä urheilukentällä.
Auki: Perjantaina klo. 18.00 - 21.00
Lauantaina klo. 8.00 – 19.00
Sunnuntaina klo. 8.00 – 17.00

 

OFFICIELLA ANSLAGSTAVLAN
Tävlingarnas officiella anslagstavla finns på servicebyggnadens vägg som vätter mot vägen. På anslagstavlan finns allmän information om tävlingarna (tidsschema, startlistor, heatindelningar i löpning etc.) samt tävlingarnas officiella resultat. Vid calling finns en anslagstavla med startlistor och heatindelningar i löpning och vid uppsamlingsplatsen för prisutdelning finns en anslagstavla med tidsschemat för prisutdelningen.

 

VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
Kisojen virallinen ilmoitustaulu sijaitsee huoltorakennuksen tienpuoleisella seinällä. Ilmoitustaululta löytyy yleistä tietoa kisoista (aikataulut, lähtölistat, juoksujen eräjaot ym.) sekä kilpailujen viralliset tulokset. Callingin (kokoontumisen) ilmoitustaululta löytyvät lähtölistat sekä juoksujen eräjaot ja palkintojenjaon kokoontumispaikan ilmoitustaululta löytyy palkintojenjaon aikataulu.

 

BEKRÄFTNING AV DELTAGANDE
Bekräftning av deltagande görs i tävlingskansliet senast 90 minuter för respektive gren börjar. Bekräftningen görs skriftligt på färdiga blanketter. Idrottaren själv eller hens ombud kan göra bekräftningen.
Bekräftningen för lördagens tävlingar kan göras tidigast klockan 18.00 på fredag och för söndagens tävlingar tidigast klockan 14.00 på lördag.
I löpgrenar behövs ingen skild bekräftning för semifinaler och finaler. Om en idrottare gått vidare till semifinal eller final får hen inte utebli från dessa utan att uppvisa ett giltig läkarintyg.
Ifall en idrottare uteblir från en bekräftad gren har hen inte längre rätt att delta i någon annan gren i samma mästerskap.
En redan gjord bekräftning kan annulleras i tävlingskansliet inom ramen för ordinarie bekräftningstid, dvs. senast 90 minuter innan grenen börjar.

 

OSANOTON VARMISTUS
Osanoton varmistus tehdään kisakansliaan viimeistään 90 minuuttia ennen kyseisen lajin alkua. Varmistus tehdään kirjallisesti sille tarkoitetulle lomakkeelle. Varmistuksen voi tehdä joko urheilija itse tai hänen edustajansa.
Varmistukset lauantain kilpailuja varten voi tehdä aikaisintaan kello 18.00 perjantaina ja sunnuntain kilpailuja varten aikaisintaan kello 14.00 lauantaina.
Juoksuissa välieriin ja loppukilpailuihin ei tarvita erillistä varmistusta. Päästyään jatkoon välieriin tai loppukilpailuun urheilija ei saa jättää osallistumatta ilman lääkärintodistusta.
Mikäli urheilija ei osallistu varmistamaansa lajiin, hänellä ei enää ole oikeutta osallistua muihin lajeihin kyseisissä mestaruuskisoissa.
Jo tehdyn varmistuksen voi peruttaa kilpailukansliaan varsinaisen varmistusajan puitteissa, eli viimeistään 90 minuuttia ennen lajin alkua.

 

TÄVLINGSNUMMER
Numrena hämtas från tävlingskansliet. Varje tävlande har ett nummer som fästs på bröstet förutom i höjd- och stavhopp där man får fästa numret endera på ryggen eller på bröstet. Om den tävlande deltar i flera grenar, används samma nummer. Man får inte vika numret. Man måste fästa numret på tävlingskläderna senast vid calling förrän man far ut på planen. Man får inte delta i tävlingarna utan tävlingsnummer. Om man använder bannummer vid löpningarna, delas de ut vid starten. Tävlingsnumrorna behöver inte returneras.

 

KILPAILUNUMEROT
Numerot jaetaan kilpailukansilasta. Kilpailijoilla on yksi numero, joka kiinnitetään rintaan paitsi korkeus- ja seiväshypyssä, joissa numeron saa kiinnittää joko selkään tai rintaan. Jos kilpailija osallistuu useampaan lajiin, käytetään samaa numeroa. Numeroa ei saa taittaa. Kilpailunumerot tulee kiinnittää viimeistään callingissa/kokoontumispaikalla ennen kentälle menoa. Ilman kilpailunumeroa ei saa osallistua kilpailuihin. Jos juoksuissa käytetään lahjenumeroita, jaetaan ne lähtöpaikalla. Kilpailunumeroita ei tarvitse palauttaa.

 

OMRÅDE FÖR UPPVÄRMNING
Uppvärmningen sker på träningsgräsplanen, vid simstranden eller utanför tävlingsarenan.

 

VERRYTTELYALUE
Verryttely tapahtuu harjoitusnurmikentällä, uimarannalla tai kilpailuareenan ulkopuolella.

 

CALLING
Callingtältet finns i närheten av 200m starten, se kartan. Alla idrottare samlas vid calling och förs i samlad trupp ut till tävlingsplatsen. Ifall en idrottare är förhindrad att komma till calling pga. att hen deltar i en annan gren samtidigt, kan en representant för idrottaren meddela om detta till callingpersonalen vid den aktuella tidpunkten.

Det är strikt förbjudet att använda någon form av teknisk utrustning under tävlingens gång.


Calling tidsschema:
Löpgrenar - 20 minuter innan start
Stav - 60 minuter innan grenen startar
Fältgrenar - 40 minuter innan grenen startat

 

KOKOONTUMINEN
Kokoontumisteltta on 200m lähdön läheisyydessä, katso kartasta. Kaikki urheilijat kokoontuvat calling-teltan luo ja viedään johdetusti suorituspaikoille. Jos urheilija on estynyt tulemasta kokoontumispaikalle päällekkäisten lajisuoritusten vuoksi, voi urheilijan edustaja ilmoittaa tästä calling-henkilöstölle kokoontumisajakohtana.
Teknisten laitteiden käyttö kilpailun aikana on ankarasti kielletty.

 

Calling aikataulu:
Juoksumatkat - 20 minuuttia ennen lähtöä
Seiväs - 60 minuuttia ennen lajin alkua
Kenttälajit - 40 minuuttia enne lajin alkua

 

LÖPARNAS UTRUSTNING
Löparnas kläder läggs i korgar vid startområdet och förs till mixed-zone i närheten av målområdet.

 

JUOKSIJOIDEN VARUSTEET
Juoksijoiden varusteet laitetaan lähtöalueella koreihin, jotka viedään mixed-zoneen, joka sijaitsee maalialueen läheisyydessä.

 

PRESENTATION AV IDROTTARE
I löpning presenteras alla idrottare innan starten i finalerna.
I de övriga grenarna presenteras idrottarna innan finalomgångarna.

 

URHEILIJOIDEN ESITTELY
Juoksulajeissa kaikki urheilijat esitellään ennen finaaleja.
Muissa lajeissa urheilijat esitellään ennen finaalikierroksia.

 

OMKLÄDNINGSRUM, DUSCH OCH WC
Omklädningsrum, duschutrymmen och wc finns i servicebyggnaden. Dessutom finns det Baja-Major utplacerade på området. Lämna inga värdeföremål i omklädningsrummen. Arrangören ansvarar inte för förlorade ägodelar.

 

PUKUHUONEET, SUIHKUT JA WC:T
Pukuhuoneet, suihkut ja wc:t sijaitsevat kentän huoltorakennuksessa. Lisäksi alueella on siirrettäviä wc-kojuja. Älä jätä mitään arvoesineitä pukuhuoneisiin. Järjestäjä ei vastaa hävinneistä tavaroista.

 

FÖRSTA HJÄLP
Första hjälpgruppen finns på tävlingsområdet under hela tävlingen. Du hittar dem i närheten av målområdet.

 

ENSIAPU
Ensiapuryhmä päivystää koko kilpailujen ajan kilpailupaikalla. Heidät löydät maaliintuloalueen läheisyydestä.

 

SÄKERHETSPLAN
Säkerhetsplanen finns på tävlingarnas officiella anslagstavla. Planen uppdateras också här.

 

TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Turvallisuussuunnitelma löytyy kilpailujen viralliselta ilmoitustaululta. Suunnitelma päivittyy myös tähän.

 

KIOSKFÖRSÄLJNING
Kioskförsäljning av kaffe, bulle, semlor, frukt, godis, drycker samt grillkorv sker invid servicebyggnaden på tävlingsområdet.

 

KIOSKIMYYNTI
Kioskimyynnissä huoltorakennuksen läheisyydessä kilpailualueella on kahvia, pullaa, sämpylöitä, hedelmiä, makeisia, juomia sekä grillimakkaraa.

 

BETALNING MED BANKKORT
Betalterminalen har tyvärr inte anlänt i tid.

 

PANKKIKORTILLA MAKSAMINEN

Maksupääte ei valitettasti ole saapunut ajoissa.

 

MEDIA
Fotografer som önskar röra sig på tävlingsplan bör bära en gul väst, som de får från tävlingskansliet. Kontaktperson pia.bjorkqvist@edu.kokkola.fi.

 

MEDIA
Kilpailukentällä liikkuvien valokuvaajien tulee käyttää keltaista liiviä, jonka he saavat kilpailukansliasta. Yhteyshenkilö pia.bjorkqvist@edu.kokkola.fi.

 

VISTELSE PÅ TÄVLINGSPLAN
Förutom representanter för median får endast funktionärer och de som tävlar vistas på tävlingsplan.

 

KENTÄLLÄ OLESKELU
Median edustajien lisäksi vain toimitsijat ja kilpailijat saavat liikkua kilpailukentällä.

 

RESULTATSERVICE
Resultatservice sköts från domartornet. Resultaten uppdateras till live.tuloslista.com och sätts upp på den officiella anslagstavlan så fort som möjligt efter att grenen avslutats.

 

TULOSPALVELU
Tulospalvelu hoidetaan tuomaritornista. Tulokset päivitetään live.tuloslista.com:iin ja ovat nähtävillä virallisella tulostaululla mahdollisimman nopeasti lajin päätyttyä.

 

PROTESTER
Eventuella protester bör lämnas in till tävlingskansliet senast 30 minuter efter att resultatet satts upp på den officiella resultattalvan. Blanketter finns tillgängliga i tävlingskansliet. Protestavgiften är 50 euro och den återbetalas om tävlingsjuryn godkänner protesten.

 

PROTESTIT
Mahdolliset protestit tulee palauttaa kisakansliaan viimeistään 30 minuutin kuluessa siitä, kun tulokset on julkaistu virallisella ilmoitustaululla. Lomakkeet löytyvät kisakansliasta. Protestimaksu on 50 euroa ja se palautetaan, mikäli kilpailun tuomarineuvosto hyväksyy protestin.

 

PRISUTDELNING
De tre bästa i varje gren premieras. Uppsamling för prisutdelningarna sker mellan servicehuset och domartornet. Tidtabellen för prisutdelningen finns under rubriken Prisutdelning. Ifall man inte kan delta i prisutdelningen pga att man deltar i en annan gren, kan man hämta priset från tävlingskansliet senare.

 

PALKINTOJENJAKO
Jokaisen lajin kolme parasta palkitaan. Kokoontumispaikka palkintojenjakoa varten on huoltorakennuksen ja tuomarintornin välissä. Palkintojenjaon aikataulu löytyy otsikon Palkintojenjako alta. Mikäli urheilija ei voi osallistua palkintojenjakoon päällekkäisten lajisuoritusten takia, voi hän myöhemmin hakea palkintonsa kisakansliasta.

 

VIKTIGA TELEFONNUMMER – TÄRKEITÄ PUHELINNUMROITA
Tävlingsledare /
Kilpailunjohtaja: David Nyman, 040 575 7628
Teknisk ledare /
Tekninen johtaja: André Forsström, 527 7712
Tävlingskansli / Kilpailukansia: Marika Sandkulla, 040 754 6841
Resultatservice /
Tulospalvelu: Gabriella Lövsund, 050 312 8417
Calling /
Calling: Päivi Cainberg, 0500 849 775
Prisutdelning /
Palkintojenjako: Pia Björkqvist, 040 559 2654
Organisationskomitténs ordf. /

Järjestelytoimikunnan pj.: André Forsström, 040 527 7712
Mat & logi ansvarig /

Ruokailu & majoitus vastaava: Gerd Häggblom-Skuthälla, 050 351 0989
Första hjälp /
Ensiapu: 050 595 6255
Fysioterapi /
Fysioterapia: 045 130 9012
Nödnummer /
Hätänumero: 112
Taxi /
Taksi: 0400 178 514