Inloggning

Tillbaka

Sisu projekt

av Pia Björkqvist den 16.08.2013
(läst av 1441 besökare)

...

SISU-PROJEKTET SPORRAR UNGA UTHÅLLIGHETSIDROTTARE
Finlands Svenska Idrott tillsammans med och grenförbunden vill utveckla uthållighetsidrotten i Svenskfinland genom ett s.k. Sisu-projekt. I verksamheten medverkar förutom FSI även Finlands Svenska Orienteringsförbund, Finlands Svenska Skidförbund och Svenska Finlands Idrottsförbund.

Genom Sisu-projektet vill man samla unga uthållighetsidrottare till fem gemensamma träningsläger. Under lägerdagarna betonas kvalitativ träning och gemenskap. Idrottarna får även en inblick i hur man tränar i andra uthållighetsgrenar. De grenar som åtminstone kommer att vara representerade är orientering, längdskidåkning, skidskytte, långdistanslöpning, gång, simning och cykling. Projektgruppen har valt att i detta skede satsa på ungdomar som är födda åren 1999 och 2000. De idrottare som på basen av ansökningar väljs till träningsgruppen skall vara talangfulla och tillhöra den nationella toppen i sin gren i respektive åldersklass. Tränings- och tävlingsmotivationen skall givetvis vara på en hög nivå. 

Under den 2-åriga projekttiden kommer man att arrangera fem träningsläger på olika idrottsinstitut. Det första lägret arrangeras i november vid Kuortane idrottsinstitut. För träningen under lägerdygnen ansvarar Björn Stenvik i långdistanslöpning, längdskidåkarna tränas av Martin Norrgård och Jonas Hamström, orienteringen koordineras av Kristian Forsell, för cyklingen ansvarar Jyri Alanko och i simningen är det Jari Kallio som håller i trådarna. Vid varje träningsläger kommer det även att finnas ett speciellt tema i uppfostrandet av unga idrottare. Dessa teman är förebyggande hälsovård, testning av fysiska egenskaper, mental hälsa, kost och på det sista lägret en tillbakablick på vad man lärt sig.  De fem lägertidpunkterna är 15-17.11.2013, 11-13.4.2014, 6-8.6.2014, 14-16.11.2014 och 10-12.4.2015.

Vid varje läger kommer det att finnas en eller flera framgångsrika finlandssvenska uthållighetsidrottare som berättar om sin karriär, speciellt hur de idrottade i de yngre tonåren. Under lägerdagarna ges också tillfälle att prova på de övriga idrottsgrenarna. Lägerdygnen fylls med allmänt program samt grenspecifika träningar. 

Ansökningstiden för uthållighetsidrottarna födda åren 1999 och 2000 pågår 19.8-20.9.2013, d.v.s. efter det att sommarens tävlingssäsong är förbi. Praktisk information och ansökningsförfarandet kommer att publiceras på www.idrott.fi i början av augusti. 

Undervisnings- och kulturministeriet har ställt sig positivt till tankesättet att samla flera idrottsgrenar till gemensamma träningsläger. Ministeriet har även beviljat ekonomiskt bidrag för verksamheten, vilket gör att kostnaden för den unga idrottaren inte blir så stor.