Inloggning

VÄRDERINGAR OCH MÅLSÄTTNING

06.02.2015 kl. 19:22

Värderingar och etiska principer 

Alla idrottare, ledare, tränare, föreningsaktiva och föräldrar förväntas följa och respektera de värderingar och etiska principer som föreningen ställer upp: 

* Alla bör visa respekt för varandra 

* Alla har lika möjlighet till motion och idrott 

* Alla har ett uppfostringsansvar 

* Alla bör sträva till att främja hälsa, säkerhet och välbefinnande 

* Alla bör respektera naturen och sträva till en hållbar utveckling 

* Alla bör sträva till öppenhet, demokrati, ärlighet och rättvisa 

Övriga principer som stödjer de ovan nämnda: 

* Alla bör respektera kulturell mångfald, tolerans och jämlikhet 

* Alla ska ta avstånd från doping 

* Alla bör acceptera icke-våldsprincipen 

* Alla ska motverka sexuella trakasserier 

* Alla bör arbeta för att öka trivseln 

* Alla ska sköta ekonomin ansvarsfullt 

(Fair play – Rent spel: http://slu-fi-bin.directo.fi/@Bin/964ee8619c92666fa783c9df420d21b0/1334238226/application/pdf/3639036/SLU-REPE_KIRJA_svenska_FINAL_low.pdf) 

Tränarens etiska principer 

Tränaren 

o ska respektera idrottarens rättigheter och förstå hans/hennes värde i den egna gruppen oberoende av idrottarens bakgrund och förmågor 

o ska prioritera idrottarens välmående och säkerhet framom resultaten 

o ska förhindra osakligt uppträdande och osaklig språkanvändning i den egna gruppen och alltid då idrottaren representerar föreningen 

o vara villig att fortbilda sig inom sitt område 

o ska ta ansvar för träningarna och planeringen av dem så att varje idrottare i gruppen ges möjlighet att träna enligt sina egna förutsättningar och får ett nyttigt träningspass 

o är alltid beredd att förklara för sina idrottare hur och varför en viss övning görs 

o lyssnar och förstår sina adepter i alla situationer och visar att de är viktiga åt tränaren 

o tar idrottarnas feedback på allvar och förstår att hemmet och skolan är minst lika viktiga som idrottandet för många, om inte viktigare 

Idrottarens etiska principer 

Idrottaren 

o ska förstå sitt ansvar som idrottare och människa och lovar att uppföra sig sakligt under alla träningar, tävlingar och vid alla gemensamma tillfällen 

o ska visa respekt för andra idrottare 

o ska visa respekt för sin förening 

o deltar alltid i träningarna helhjärtat och vill träna så bra som möjligt 

o följer alltid tränarens anvisningar 

o kommer alltid i tid till träningarna 

o informerar alltid tränaren ifall han/hon är förhindrad att komma till träningarna 

Målsättning 

Verksamhetens mål 

* att representera moderföreningarna IK Myran, Terjärv US och IK Kronan i olika tävlingar såsom FM, SFIM,DM, OM, DT, OT och nationella tävlingar 

* att ordna gemensamma ledda träningar för olika åldersgrupper 

* att förbättra elitidrottarnas tränings- och tävlingsmöjligheter 

* att arrangera Ärevarvet 

* att ordna lotterier mm för att finansiera verksamheten 

* att rekrytera och motivera föräldrarna till ledar- och tränarutbildning 

* att effektivt informera om föreningens verksamhet (via hemsidan, facebook, twitter och de lokala tidningarna) 

* att rekrytera nya tränare 

* att skaffa tävlings- och träningsdräkter 

* att ta i bruk IF Åsarna passet 

* att ordna tävlingar (DM, OM, DT, OT, Kommunmästerskap) på idrottsplanen i NEDERVETIL