- IF Åsarna Friidrottssektionen 2018 -

Ordförande:
 
 
 
Pia Björkqvist
E-post: pia.bjorkqvist@edu.kokkola.fi
Tel: 040 559 2654
Viceordförande:
 
 
 
Birgitta Källberg
E-post: birgitta.kallberg@yrkesakademin.fi
Tel: 050 343 3069
Sekreterare:
 
 
 
Marika Sandkulla
E-post: marika.sandkulla@luukku.com
Tel: 040 754 6841
Kassör:
 
 
 
Gerd Häggblom-Skuthälla
Epost: gerd.haggblom-skuthalla@tallqvist.fi
Tel: 050 351 0989
Övriga:
 
 
 
Charlotta Viitasalo
E-post: charlotta.viitasalo@raniplast.com
Tel: 040 502 6079
 
Gabriella Lövsund
E-post: gabriella.lovsund@gmail.com
Tel: 050 312 8417
 
Mika Pulkkinen
E-post: 
Tel: 050 303 2825
Tävlingsutskottens
ordförande:
 
 
David Nyman
E-post: david.nyman@gmx.com
Tel: 040 575 7628
Ekonomiutskottens
ordförande:
 
 
Lalle Broberg
E-post: lalle.broberg@hotmail.com
Tel: 0400 985 249
Träningsutskottens
ordförande:
 
 
André Forsström
E-post: andre@tara.fi
Tel: 040 527 7712
Knatteutskottens
ordförande:
 
 
Maria Ljungberg
E-post: maria.ljungberg@)centria.fi
Tel: 050 338 1494
 
 
Ersättare:
 
 
 
Stefan Dalhem
E-post: stefandalhem@hotmail.com
Tel: 040 676 1856
 
 
Sebastian Widjeskog
E-post: sebastian.widjeskog@gmail.com
Tel: 040 825 9986
 
Marie-Sofie Storbjörk
E-post: mimi.storbjork@anvianet.fi
040 569 6844